fine diamonds

Gold

Diamant rosecut

Saphir

Tsavorith

Fotos: Mirei Takeuchi